การนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่