Alpine Filter PRODUCTS

ALPINE PT-100

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 20-25 ตารางเมตร

ALPINE PT-400

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะกับพื้นที่ไม่เกิน 36-45 ตารางเมตร

ALPINE PT-600

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะกับพื้นที่ไม่เกิน 50-60 ตารางเมตร

ALPINE PT-900

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะกับพื้นที่ไม่เกิน 70-95 ตารางเมตร

CASSETTE-1000

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 100-120 ตารางเมตร

CASSETTE-1600

สำหรับห้องนอน ห้องคนไข้ ห้องทำงานขนาดใหญ่ คลีนิค เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่เกิน 120-150 ตารางเมตร