การนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ