บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายวิทยาศาสตร์แห่งชาติในมุมมองภาคเอกชนและเพื่อการพัฒนาประเทศ


slide2_22nov